ورود به سیستم پکیج همکاران

سفری خوش با خزر پرواز

سفری مطمئن با خزر پرواز

سفارت

سنگال

تلفن:88891123

آدرس:خيابان استاد نجات الهي ، خيابان سپند غربي ، شماره 76

سودان

تلفن:88781183-4

آدرس:بزرگراه آفريقا ، خيابان بابك بهرامي ، شماره 39

سوریه

تلفن:22059031-2

آدرس:بزرگراه آفريقا ، خيابان ايرج ، شماره 19

سوئد

تلفن:22296802

آدرس:خيابان پاسداران ، بالاتر از سه راه فرمانيه ، خيابان بوستان ، شماره 5

سوئیس

تلفن:22008333

آدرس:بزرگراه آفريقا ، خيابان فرزان غربی ، شماره 59

صحرا

تلفن:22228299

آدرس:خيابان شريعتي

عربستان سعودی

تلفن:22288543

آدرس:اقدسيه ، خيابان نيلوفر ، شماره 1

عراق

تلفن:22210672

آدرس:خيابان شريعتي ، پل رومی ، كوچه كرميان ، شماره 17

عمان

تلفن:22056831-2

آدرس:بزرگراه آفريقا ، كوچه تنديس ، شماره 12

فرانسه

تلفن:66706001-8

آدرس:خيابان نوفل لوشاتو ، شماره 85

فلسطین

تلفن:66402513

آدرس:خيابان فلسطین ، نبش بزرگمهر ، شماره 145

فنلاند

تلفن:22215577-9

آدرس:خيابان الهيه ، خيابان آقا بزرگي ، بن بست شيرين ، شماره 4

فیلیپین

تلفن:22047802-3

آدرس:بزرگراه آفریقا ، بلوار گل آذین ، كوي مهیار ، شماره 13

قزاقستان

تلفن:22565933-4

آدرس:دروس ، خيابان هدايت ، كوي مسجد ، شماره 4

قطر

تلفن:22051255-6

آدرس:خيابان آفريقا ، بلوار گل آذين ، شماره 4

كانادا

تلفن:88873548-9

آدرس:خيابان مطهري ، درياي نور ، شماره 57

كرواسی

تلفن:22587039

آدرس:خیابان پاسداران ، بهستان اول ، شماره 25

كره جنوبی

تلفن:88054900-4

آدرس:خیابان شیخ بهايی ، خيابان دانشور غربی ، شماره 18

كره شمالی

تلفن:88796700

آدرس:میدان ونك ، كوچه ارم ، شماره 22

كلمبیا

تلفن:22541981

آدرس:بزرگراه آفريقا ، خيابان ارمغان شرقی ، شماره 27