ورود به سیستم پکیج همکاران

سفری خوش با خزر پرواز

سفری مطمئن با خزر پرواز

بوستان ملت مشهد
عکس اول بوستان ملت مشهد عکس دوم بوستان ملت مشهد

بوستان ملت مشهد ، یکی از مهم‌ترین بوستان‌های شهر مشهد می‌باشد که در غرب این شهر قرار گرفته‌ است . چرخ و فلک این بوستان بزرگترین چرخ و فلک خاورمیانه و هجدهمین چرخ و فلک مرتفع جهان میباشد .
پارک ملت مشهد ، قدیمی‌ترین بوستان شهر مشهد در سال 1343 در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی در مکانی که آن زمان خارج شهر بود احداث گردید اما به دلیل به توسعه شهری ، این بوستان اکنون در داخل شهر قرار گرفته‌ است .
این بوستان در آن زمان توسط دو مهندس طراح انگلیسی به سبک بوستان‌های انگلستان طراحی گردید ولی ساخت آن نهایتاً چندین سال بعد توسط مهندسین ایرانی به اتمام رسید .