عوارض و مالیات بلیط هواپیما

یکی از فاکتورهای تاثیر گذار بر بلیط هواپیما عوارض و مالیات هایی می باشد که به قیمت پایه بلیط اضافه می شود. این مالیات و عوارض بر قیمت تمام شده بلیط تاثیر مستقیم دارد.

در پرواز های داخلی عوارض و مالیات های زیر بر روی قیمت پایه بلیط (Fare) اعمال می شود :

عوارض ایمنی مسافر یا I6

این عوارض برای افزایش ایمنی مسافران و مجموعه عواملی که بر ایمنی مسافران و پرواز تاثیر دارند تاثیر گذار می باشند. مبلغ این عوارض 30.000 ریال می باشد که به صورت ثابت به مبلغ پایه اضافه می شود.

مالیات بر ارزش افزوده یا V0

یکی از فاکتورهای دیگر که به قیمت پایه بلیط هواپیما اضافه می شود، مالیات بر ارزش افزوده می باشد که بر اساس قوانین هواپیمایی کشوری به قیمت پایه بلیط ها اضافه می شود. مبلغ ارزش افزوده در زمان نگارش این راهنما 9% مبلغ پایه بلیط می باشد که پس از محاسبه به مبلغ نهایی بلیط اضافه می شود.

عوارض هلال احمر یا HL

عوارض هلال احمر یکی دیگر از مواردی می باشد که به قیمت پایه بلیط ها اضافه می شود. عوارض هلال احمر 1% از مبلغ پایه بلیط می باشد که به قیمت نهایی آن اضافه می شود.

عوارض فرودگاهی یا LP

عوارض فرودگاهی مورد دیگر می باشد که بر اساس قوانین شرکت های هواپیمایی از مسافر گرفته می شود. عوارض فرودگاهی در پروازهای داخلی مبلغ ثابت 70.000 ریال می باشد که به قیمت پایه اضافه می شود.

مالیات استرداد بلیط هواپیما

اگر بخواهید بلیط هواپیما خود را به دلایل مختلف استرداد نمایید، جریمه و درصد کنسلی بلیط از قیمت پایه (Fare) بلیط کسر می شود. طبق قانون هواپیمایی کشوری و قوانین بین المللی مالیات بلیت هواپیما شامل جریمه نمی شود.

توجه داشته باشید که کلیه شرکت های هواپیمایی موظف به دریافت این عوارض و مالیات ها بر روی بلیط هواپیما خود از مسافران می باشند.